Kernactiviteiten

Zweli Foundation

Onderdak

Een veilig thuis is voor deze kinderen de eerste stap.

Onderwijs

Onderwijs is essentieel voor de toekomst van de kinderen.

Ondersteuning

Verschillende projecten om ze op eigen benen te leren staan.

Onderdak

Een veilig thuis is voor deze kinderen de eerste stap

Kernactiviteiten

Huisjes

In de dorpen zijn ruim 4000 weeskinderen. Vaak is er een oma of tante die voor hen zorgt. We zien ook dertien- of veertienjarigen die de verantwoording dragen voor jongere broertjes en zusjes. Ze leven vaak in erbarmelijke omstandigheden, soms in krotten van huizen meestal gemaakt van pallets. Een veilig thuis is voor vele weeskinderen een eerste stap op weg naar zekerheid en veiligheid.

Deze ervaringen waren de oorsprong van ons plan huisjes te bouwen om deze kinderen een dak boven het hoofd te geven. Sinds 2004 zijn er al 48 huizen gebouwd. Huizen worden in de dorpjes gebouwd zodat de kinderen niet geïsoleerd raken. Via gulle gevers in Nederland, bedrijven en particulieren zamelen we het benodigde geld in. Voor sommige projecten krijgen we steun van ‘de Wilde Ganzen‘.

Kidsclubs – Naschoolse opvang

De kinderen kunnen na schooltijd terecht bij de kidsclubs van de Zweli Foundation. Ze kunnen hier onder andere sporten, spelen, krijgen huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd. Meer informatie: zie onze Kidsclubspagina.

 

 

Huisjes

Kidsclubs

Onderwijs

Onderwijs is essentieel voor de toekomst van de kinderen.

“Education is the great engine
of personal development.”
(Nelson Mandela)
“Opleiding is de grote motor
van persoonlijke ontwikkeling.”

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er iemand is
die niet voor de volle 100% achter deze uitspraak
van Nelson Mandela staat.
Naast Onderdak is Onderwijs dan ook een
belangrijke poot van onze projecten.

Uniformen

Kinderen tot en met 15 jaar kunnen in Zuid-Afrika gratis naar school. Alle kinderen moeten wel een schooluniform dragen. Heb je daarvoor geen geld? Dan betekent het meestal dat je niet naar school gaat. De Zweli Foundation zorgt ook voor uniformen. Per jaar deelt zij tussen 50 en 100 uniformen uit.

Kidsclubs – Naschoolse opvang

De kinderen kunnen na schooltijd terecht bij de kidsclubs van de Zweli Foundation. Ze kunnen hier onder andere sporten, spelen, krijgen huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd. Meer informatie: zie onze Kidsclubspagina.

Uniformen

Kidsclubs

Ondersteuning

Verschillende projecten om ze op eigen benen te leren staan

Kernactiviteiten

Onder ondersteuning vallen twee belangrijke pijlers: enerzijds de zelfredzaamheid van mensen bevorderen en anderzijds het geven van noodhulp. Voor mensen om zelfredzaam te zijn, is het eerst nodig dat in hun eerste levensbehoefte wordt voorzien. Een veilig dak boven het hoofd, schoon drinkwater en een toilet voor de hygiëne.

Zelfredzaamheid

Ons ideaalbeeld is dat de mensen daar in de toekomst onze hulp niet meer nodig hebben. De beste manier om mensen te helpen is immers door hen te leren hoe zij op eigen benen kunnen staan en onafhankelijk nieuwe initiatieven kunnen opzetten.

Om de zelfredzaamheid van de mensen te bevorderen, creëren we verschillende initiatieven. Zo leren we kinderen van jongs af aan eten te verbouwen en wordt de oogst direct gebruikt om de kidsclubs van voedsel te voorzien. Waar mogelijk maken mensen moestuinen om in hun eigen levensbehoefte te voorzien en bijvoorbeeld eten te kunnen verkopen op de markt. Lees hier over andere initiatieven:

Armbandjes

Een aantal vrouwen in Jeppe’s Reef maken in het gebouw van de kidsclub armbandjes die verkocht worden in Nederland en Zuid Afrika. Een deel van de opbrengst wordt weer geherinvesteerd om nieuwe sieraden te kunnen maken. Meer weten, klik hier.

 

Kippen

We zijn bezig om bij een van de kidsclubs, in Jeppe’s Reef, kippen te houden zodat de kinderen daar op een zelfvoorzienende manier van eieren en vlees worden zien.

Contact

Zweli Foundation
Heemskerkstraat 55
5463 GA, Veghel

M: +316 38 68 43 39 (Jo Kivits)

E: info@zwelifoundation.nl

IBAN: NL05 INGB0004887566
KVK: 17169737
RSIN: 813857491

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

© Zweli Foundation

Kernactiviteiten