Nieuwsbrief

Juni 2018

Het is alweer een half jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief verschenen is, er is hard gewerkt in de tussentijd. Zowel door het bestuur in Nederland, het nieuwe bestuur in Zuid Afrika, Gerard, Hannes en alle careworkers. Verschillende bezoekers uit Nederland zijn komen kijken en meebeleven door een of meerdere dagen met Hannes, Gerard en Frieda mee op pad te gaan. Ook was Marleen Lintel voor een half jaar in Zuid Afrika aanwezig om, op vrijwillige basis, mee te helpen.

BESTUUR

Het plan is om voorlopig geen nieuwe projecten te starten of uit te breiden maar om te zorgen voor stabiliteit en verbetering van de huidige projecten.

Sponsor
We merken dat een goed contact met de sponsoren van levensbelang is, niet alleen ontvangen maar de sponsoren goed op de hoogte houden van de gang van zaken en luisteren naar wat ze willen weten.

Nieuwe folder
Door het bestuur in Zuid Afrika is een nieuwe folder gemaakt voor de Afrikaanse “markt” zodat we ons ook/meer kunnen richten op sponsoring vanuit Zuid Afrika, zowel een uitgebreide folder met doelstellingen en uitgebreide beschrijving van de projecten voor serieuze sponsorkandidaten als een gevouwen blad met een samenvatting hiervan om royaal uit te kunnen delen op voorlichtings bijeenkomsten en symposia. We zijn tevreden met het resultaat. Bekijk de nieuwe folder zelf, klik hier!

Rotary
We hadden al contact met een afdeling van de Rotary in Nederland, dat zijn inmiddels 2 verschillende Nederlandse afdelingen en een Zuid Afrikaanse Rotary afdeling uit Nelspruit. De samenwerking tussen de verschillende internationale afdelingen kan mooie resultaten opleveren aangezien er speciale regelingen bestaan voor internationaal samenwerken en het enthousiasme van de Rotarians

NOODHULP

Wat betreft de noodhulp in de verschillende dorpen rondom Naas, Block A en Block B, die blijft nog steeds hard nodig. Het leven in Zuid Afrika wordt steeds duurder, nu is de BTW omhoog gegaan waardoor de producten duurder en dus onze uitgaven hoger zijn geworden.

De careworkers gaan elke dag op pad in de dorpen om mensen te vinden die medische of financiële hulp nodig hebben. De afstanden zijn vaak zo groot dat mensen die niet mobiel zijn door ernstige ziekte of ouderdom geen mogelijkheid zien, zelfs als ze financiële middelen zouden hebben, om in de kliniek of het ziekenhuis te komen. Gelukkig is Hannes met zijn auto dan beschikbaar. Marleen kon hier met haar auto ook een bijdrage leveren. Verder wordt milliepap, medicijnen, wondverzorging, voorlichting en aandacht gebracht.

Orlando: Nog steeds gaan we elke vrijdagochtend hier eten uitdelen, milliemeel, kippennekjes, appels, aardappels en/of uien. Soms hebben we wat extra’s door bezoekers meegenomen zoals schriftjes, lollies, kleding, zeep en shampoo. Het is moeilijk het zo te verdelen dat iedereen evenveel krijgt aangezien iedereen probeert meerdere keren aan de beurt te komen, chaos dan! Het lijkt alsof de regering steeds strenger wordt, het schijnt dat het verboden is om een soort van schooltje op te richten om kinderen en volwassenen les te geven in bijv. Engelse taal. Hier moet nog het e.e.a. voor uitgezocht worden. Er is recent een voorlichtingsbijeenkomst geweest door de careworker, verpleegkundige uit de kliniek en Hannes, waarin gesproken werd over TB (Tuberculose), voorkomen en genezen. Mensen die recent uit Mozambique waren gekomen konden zich laten testen en bij positief resultaat meteen medicijnen krijgen. Dit gebeurde voordat het eten verdeeld werd zodat we zoveel mogelijk mensen konden bereiken. Het was een geslaagde dag.

Mozambique: Elke maand gaat Hannes met 1 careworker naar Resano Garcia met een auto vol milliemeel, appels medicijnen en testkits voor HIV. Daar wordt het in kleinere porties verdeeld en gaan ze de bergen in om de, reeds door de Mozambikaanse careworkers bezochte mensen, te bezoeken en te helpen. Vaak neemt hij, door ons meegegeven, kleding mee om uit te delen.

KIDSCLUBS

Jeppes Reef: Het extra stuk land wat belooft was door de chief om daar groente op te verbouwen voor de verschillende kidsclubs,  is helaas nog niet in onze handen, er is opnieuw een nieuwe chief die andere ideeën heeft over de verdeling van grond in de community. Er zijn vele uren vergaderd, gewacht, heen en weer gereden maar het is de afgelopen maanden niet gelukt de beslissing te bespoedigen. Zowel de coördinator Bridgette als het bestuur van Thembalethu in Zuid Afrika zijn er dagelijks mee bezig. Net zoals met het aanvragen van een bijdrage in de kosten van het eten, de leraren en de koks bij de provincie. Ook zijn er reparaties en verbeteringen nodig aan beide gebouwen. Er dreigt een tekort aan financiële middelen en dat is slecht voor de continuïteit. Er zijn gelukkig ook leuke dingen gebeurd, zoals leuke gevulde zelfgemaakte etuis uitgedeeld en lekkere lollies en chips gebracht. Dat is dan echt een feest voor de kinderen!

Driekoppies: De kidsclub is, zoals al eerder gemeld, geopend met een vrolijk feest maar officieel zal het in oktober door de bisschop geopend worden. De kerkgemeenschap draagt bij in de kosten door voor het eten te zorgen, van ons wordt geld voor de salarissen van de koks en naschoolse begeleiding verwacht. 3 dagen per week is de kidsclub geopend, we hopen snel naar 5 dagen te kunnen. Inmiddels is ook het huisje waar ernstig zieke kinderen tijdelijk opgevangen gaan worden zodanig verbouwd dat het nu ingericht kan worden waarvoor we een extra bijdrage hebben mogen ontvangen van Bierens Incasso Advocaten, één van onze trouwe sponsors.

Block A: Onze bijdrage aan deze kidsclub was en is de boodschappen voor de dagelijkse maaltijd van de kinderen. Een andere, kerkelijke, organisatie uit Barberton zorgde voor de (minimale) salarissen van de begeleiders en koks en gas, water en elektriciteit. Helaas zijn de 2 mensen die dit regelden niet meer fysiek en financieel in staat dit voort te zetten, waardoor, wil de kidsclub blijven bestaan, Thembalethu genoodzaakt is dit voorlopig op zich te nemen. We doen ons best maar hebben dringend meer sponsoren nodig!

UNIFORMEN

Deze periode zijn we verschillende keren op pad geweest met kinderen in de schoolgaande leeftijd om uniformen te kopen, met alles erop en eraan dus ook schoenen, sokken, riem etc. Als Frieda in Zuid Afrika is hoort een bezoek aan school en het kopen van uniformen erbij. Dit keer oa met vrienden uit Veghel; Harrie en Wilma Smit. Een behoorlijk aantal kinderen kan weer naar school door deze hulp.

Ik hoop dat u zich weer een beetje op de hoogte gehouden voelt en enthousiast met ons mee wilt werken of financieel bijdragen.

Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief Juni 2018

Contact

Zweli Foundation
Zwaluwendonk 27
5467 DD Veghel

Nederland:
M: +316 465 963 86 (Marleen Lintel)
Zuid-Afrika:
M: +27 72 631 5193 (Bets Steinmann)

E: info@zwelifoundation.nl

IBAN: NL05 INGB0004887566
KVK: 17169737
RSIN: 813857491

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

© Zweli Foundation

Nieuwsbrief Juni 2018