Nieuwsbrief

Juni 2019

Helaas moeten we beginnen met zeer treurig nieuws, Een van onze oprichters, Gerard Janssen is op 15 april 2019 op 73 jarige leeftijd overleden, we hebben veel aan hem te danken en zullen zijn inzet en liefde voor de stichting enorm missen. We hebben op 20 april in Zuid Afrikaanse sfeer afscheid van hem genomen met de belofte alles in het werk te stellen om in zijn geest de stichting te laten voortbestaan en indien mogelijk zelfs uit te breiden.

U zult begrijpen dat zijn overlijden behalve verdriet, een hoop andere zaken met zich meebrengt. Hier en zeker in Zuid Afrika, Gerard was daar minimaal 9 maanden per jaar 24/7 voor én met onze stichting bezig, altijd in de weer om zoveel mogelijk kinderen die het hard nodig hebben te ondersteunen.

Gelukkig had hij de laatste paar maanden hulp gekregen van 2 Zuid-Afrikaners die geen onbekenden waren in het hulpverlenende circuit; Bets en Danie Steinmann. Hij had veel vertrouwen in hun en tot nu toe hebben ze dat vertrouwen niet beschaamt, integendeel!

Nieuwsbrief Juni 2019

Gerard Janssen

Na problemen met het “oude” Zuid-Afrikaanse bestuur door oa te weinig tijd en desinteresse is er besloten een nieuw bestuur te vormen waarbij rekening werd gehouden met voordelen als eerdere bezigheden, kennis, contacten en de “juiste” kleursamenstelling. Het huidige bestuur bestaat uit Bets Steinman (penningmeester), Danie Steinman (voorzitter), Martin Mkhonto, Stabeliso Nhate en, sinds het overlijden van Gerard Janssen, een vacature.

Bets Steinmann (een goede bekende van Gerard en Frieda Janssen) is sinds jaar en dag betrokken bij Maranatha de kidsclub in Block A, heeft een aantal jaar zelfs op het terrein gewoond. Door omstandigheden lukte dat een periode niet maar nu is ze weer helemaal in de running. Zij is eigenaar van de grond waar de kidsclub op staat.

Danie Steinmann is haar echtgenoot en is van jongs af aan ook betrokken geweest bij de minderbedeelden oa door counseling etc.

Stabeliso is een (zwarte) ondernemer, aannemer en bouwer (heeft een bedrijf in Komatipoort). Hij heeft reeds geholpen bij verschillende projecten, heeft oa de kidsclub met bijgebouw in Driekoppies voor ons gebouwd. Woont in Naas en is bekend met de plaatselijke regels en gewoontes.

Martin is de zoon van Emily (coördinator van kidsclub in Block A , Maranatha), heeft voor youth- en careworker gestudeerd en begeleidt studenten (geeft trainingen en beoordelingen). Hij is zeer goed op de hoogte van het reilen en zeilen in Block A, heeft veel contacten en kent de wetten en regels. Hij is beoogd adviseur van de chief (de belangrijkste persoon in het dorp)

Nieuwsbrief Juni 2019

Van links naar rechts Stabeliso, Bets en Danie (bestuursleden Zuid-Afrika)

Nieuwsbrief Juni 2019

Martin (bestuurslid Zuid-Afrika)

Ik zal proberen in het kort informatie te geven over de gang van zaken op de verschillende projecten

Jeppes Reef kidsclub

Bridgette en haar team krijgen sinds kort geld, na langdurige en uitgebreide procedures via Early Child Development (ECD; een bijdrage van de overheid). Dit is geld voor salarissen voor de koks, leerkrachten en coördinator en eten voor de kinderen Bridgette en haar team lijken grotendeels zelfstandig te kunnen draaien. Alleen voor onderhoud van de gebouwen, elektriciteit, gas en water is nog ondersteuning nodig.

Ze helpt bij de ondersteuning van de toekomstige leerkracht van block A.

Block A kidsclub

De kidsclub wordt druk bezocht door de kinderen die niet naar school kunnen; óf door jonge leeftijd óf doordat ze door hun, niet Zuid-Afrikaanse, afkomst (hebben geen id-papieren) niet toegelaten worden tot de scholen. Op dit moment zijn er ongeveer 36 kinderen elke ochtend/hele dag aanwezig voor de pre-school en 2x een warme maaltijd en 40 kinderen na school, oa voor de maaltijd, maar in de pre-examentijd komen er 12e Graders voor ondersteuning voor de examens, met name voor Engels, Wiskunde en Science. Hiervoor is dan een leraar aanwezig

Martin, ons bestuurslid en nieuwe coördinator van Block A heeft veel plannen:

  • Hij gaat, net als Bridgette van kidsclub Jeppes Reef, een aanvraag doen voor het ECD (Early child development) van de regering. De aanvraag zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen maar er is inmiddels wel al een leerkracht in opleiding die klaargestoomd wordt om te voldoen aan de regels van het ECD. Dit zou betekenen dat we over ongeveer 2 jaar geen financiële bijdrage meer hoeven te leveren aan salarissen en eten. Wel aan onderhoud, elektriciteit, gas etc
  • Wil kippen gaan houden voor gebruik en verkoop en voor gebruik en verkoop van eieren.
  • Het huisje wat naast de kidsclub op het terrein staat, gaat (zodra er geld voor is) opgeknapt worden zodat er 2 mensen kunnen wonen (een ouder echtpaar) die voor bewaking zullen zorgen (recent ingebroken). Nu wonen er voornamelijk muizen en termieten.
  • Er zal een afscheiding geplaatst worden tussen tuin en speelplaats, ter bescherming van de gewassen.

Dankzij de geweldige bijdrage van Koflexwerk (uitzendbureau in Veghel) en zijn personeel is er een waterput gekomen, waardoor er nu voor de tuin en de kinderen voldoende water is. Er kan volop groente worden verbouwd. Er zijn 3 sproeiers in gebruik en nog 3 aanwezig in geval van hevige droogte.  Er is een mogelijkheid voor een soort overkapping tegen zon en uitdroging, hiervoor zijn de buizen reeds aanwezig, maar het zonne-net moet nog aangeschaft worden. Op dit moment begint het goede seizoen, tot nu toe was er mais, pompoen en cassave geplant en geoogst (foto tuin en waterput).

Zeer recent hebben we vernomen dat een sponsor een groot deel van de kosten voor deze kidsclub op zich wil nemen, hier zijn we enorm blij mee!

Nieuwsbrief Juni 2019

Kidsclub Blok A

Nieuwsbrief Juni 2019

Kidsclub Blok A

Nieuwsbrief Juni 2019

Waterput gesponsord door Koflexwerk Veghel

Driekoppies kidsclub

De contacten met het bestuur en medewerkers van de kidsclub in Driekoppies verlopen niet naar wens. Ze willen, ondanks eerdere toezeggingen, niet op vrijwillige basis de club draaien, de koks, leerkrachten en administratieve krachten willen betaald worden en wij als Zweli Foundation zouden ook voor al het eten moeten zorgen. We zijn hierover in gesprek maar vooralsnog blijft het een probleem. De afstanden die we moeten afleggen zijn enorm en we hebben een gebrek aan financiële middelen. Ook hopen we dat het kerkbestuur hun beloften zullen nakomen en zelf met een (financiële) oplossing komen.

Orlando

Op dit moment ligt de voedseluitdeling, op vrijdagochtend, geheel stil. We hebben hier sinds enige maanden geen geld meer voor door gebrek aan sponsors. Dit gebeurd met pijn in ons hart maar we hebben ingeteerd op ons “spaar”geld en moesten een keuze maken.

Ondertussen zijn er nieuwe plannen ontstaan die zich meer alleen op de kinderen in Orlando richten. Een soupkitchen (gaarkeuken). De voedseluitdeling was in Orlando eigenlijk bedoeld voor de kinderen maar er waren zoveel mensen die in de rij kwamen staan en eigenlijk ook wel eten konden gebruiken, de ouderen, zieken, werkelozen, etc.

Nieuwsbrief Juni 2019

Gaarkeuken (Soupkitchen)

Gaarkeuken (Soupkitchen); Er is een houten gebouw (reeds gekocht door Gerard) in Nelspruit die gebruikt kan worden om dagelijks voor de kinderen te koken en waar het uitgedeeld en/of gegeten kan worden. Dit in plaats van de vrijdagochtend voedsel uitdeling wat alleen voldoende was voor hooguit 2-3 dagen. Er wordt op dit moment gekeken naar een goede plek in Orlando, er worden regelmatig stands (standplaatsen) uitgegeven en we hebben daar via Elisabeth (careworker) en Stabeliso goede contacten. Men wil een vrij grote stand zodat er in een later stadium ook een pre-school opgezet kan worden. De bedoeling is dat de moeders, de ouderen en/of de zieken voor de kinderen gaan koken en wie kookt krijgt ook een maaltijd. De kosten per maand zullen, na de opstartperiode, veel lager zijn dan de huidige kosten.

Wat heel belangrijk is voordat men verder gaat: Is er geld voor een langere periode beschikbaar van de Zweli Foundation!!! Voordat er gestart kan worden is er ongeveer 35.000 Rand (2.200 euro) nodig voor transport en aansluiting van het Wendyhouse (houten gebouw) en de kook/eet benodigdheden zoals gasstel, potten en pannen, borden, bestek, etc.

U merkt; we zijn ons nog steeds aan het inzetten voor de kinderen in de provincie Mpumalanga, Zuid Afrika die het hard nodig hebben. Bets en Danie proberen op allerlei manieren geld te besparen bv door bij boeren zelf groente te halen en bij de maismeel fabriek in bulkhoeveelheden mais/milliemeel te kopen, wat goedkoper is. Ze proberen meer mensen te enthousiasmeren, oa door op zoek te gaan naar stagiaires en vrijwilligers die bv in vakantieperiodes willen komen helpen, ze zullen diegenen uitgebreid begeleiden en wegwijs maken in deze bijzondere regio.

Mocht u zich afvragen of u misschien zelf op een of andere manier een (extra) bijdrage kunt leveren aan onze stichting kan u altijd met een van onze bestuursleden contact opnemen, wij willen met liefde met u meedenken.

Met vriendelijke groet,

Marleen Lintel

Namens het bestuur van Stichting Zweli Nederland

Contact

Zweli Foundation
Zwaluwendonk 27
5467 DD Veghel

Nederland:
M: +316 465 963 86 (Marleen Lintel)
Zuid-Afrika:
M: +27 72 631 5193 (Bets Steinmann)

E: info@zwelifoundation.nl

IBAN: NL05 INGB0004887566
KVK: 17169737
RSIN: 813857491

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

© Zweli Foundation

Nieuwsbrief Juni 2019